Hızlandırıcı ve Önkuluçka Başvuru Formu


Başvuru Sonrası Aşağıdaki Takvimden Randevunuzu Alınız


22 Haziran 2017 Günü
DEPARK Hızlandırıcı ve Ön Kuluçka programlarında yer alacak girişimcilerin belirlenebilmesi için seçmeler başlıyor. Siz de yerinizi almak için iş fikirleriniz ile seçmelere katılabilirsiniz.

Hızlandırıcı Nedir?
Genellikle üç aylık programlar dahilinde başlangıç aşamasındaki girişimci adaylarına temel yaşam giderleri, ofis alanı ve yoğun mentorluk sağlayan kuluçka merkezleridir.

Ön Kuluçka Nedir?
Kuluçka öncesinde iş fikirlerinin pazarda uygulanabilirliğinin test edildiği ve risklerin azaltıldığı bir ortamdır. Ön kuluçka, finansal risk taşıyan, pazar potansiyelinin belirlenmesi ve ekip yetkinlikleri gibi konularda eksiklikler yaşayan, sermaye ihtiyacı olan potansiyel girişimcilere çözümler sunar. Yeni bir iş geliştirme sürecinin başlangıç noktasıdır.


Fikrinizin durumu nedir? *


Fikir
Prototip
Model Çizim

Fikriniz/Projeniz daha önce yatırımcı desteği aldınız mı? *


Evet
Hayır

Varsa ekip üyelerinizi belirtiniz (adı soyadı / cep telefonu/ mail adresi)


Fikrinizin /Projenizin Ardındaki Teknolojiyi kısaca anlatınız (max.75 kelime)

Fikrin/Projenin Sunduğu Avantajlar ve yaratması öngörülen katma değer

Fikrinizi / Projenizi anlatan anahtar kavramlar *

Fikrinizin/Projenizin ilgili olduğu sektörler *

Belirtmek istediğiniz farklı bir konu varsa bu alanda belirtebilirsiniz