Bilimsel ve teknolojik bilgi üretiminin üniversite-sanayi işbirliği yolu ile arttırılmasını; üretilen bilginin ticarileştirilerek topluma faydalı hale gelmesini; üretilen bilginin korunmasını; etkin bir sanayi-üniversite işbirliği mekanizmasının oluşturulmasını sağlamak, ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak, ayrıca İzmir’de başta TÜBİTAK olmak üzere; ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve inovasyona yön veren BİLGİ ÇOĞALTICILIĞI ve YENİLİK AKTARIM SİSTEMİ yerleşkesi rolünü almak.