Duyurular

Sınai Mülkiyet Kanunu Yasalaştı. Ne Yenilikler Getiriyor

Sınai Mülkiyet Kanunu Yasalaştı. Ne Yenilikler Getiriyor.

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı ( Yasalaşan Tasarı henüz Resmi Gazete' de yayımlanmamış olup, yukarıdaki bilgiler kanun tasarısı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır).

Kanunun getirdiği başlıca yenilikler şöyledir:

Türk Patent Enstitüsü'nün adı "Türk Patent ve Marka Kurumu", kısa adı "Türk Patent" olarak değiştirildi.
Marka tescilinde aranan çizimle görüntülenebilme şartı yerine, marka korumasının konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla her tür işaretin (ses, şekil, renk vb. ) marka olabileceği hükme bağlandı.
AB düzenlemesine paralel olarak yedi yıl sonra yürürlüğe girmek üzere, markalara idari iptal getirildi. Düzenlemeye göre sahibi tarafından 5 yıl içinde ciddi biçimde kullanılmayan marka iptal edilebilecektir.
Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olacak ve bu süre 10'ar yıllık dönemler halinde yenilenecektir.
Marka tescil süresi kısaltılarak 3 ay olan ilan süresi 2 aya indirilmiştir.
Marka hakkına tecavüz edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.
Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak, ancak taklit markayı satan kişi, malı kimden temin ettiğini bildirirse, ceza almayacaktır.
Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.
Coğrafi işaret hakkının yanı sıra "Geleneksel Ürün Adı" nın da tescil yoluyla korunabilecektir.
Dünyanın hiçbir yerinde kamuya sunulmamış ve ilk kez Türkiye'de kamuya sunulmuş Tescilsiz tasarımların 3 yıl süreyle korunması imkanı getirilmiştir. Tescilli tasarımlar 25 yıl süreyle korunacaktır.
Patentin koruma süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıl olacaktır.
İşveren hizmet buluşu ile ilgili olarak tam ya da kısmi hak talep edebilecektir. İşverenin buluşu kullanmak istemesi halinde, çalışan makul bir bedelin kendisine ödenmesini talep edebilir.
Yükseköğrenim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucu bir buluş yapan, buluşunu yazılı olarak Yükseköğrenim kurumuna yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan elde edilen gelirin üçte birinden az olamayacaktır. Ancak buluş konusunun kamu kurum veya kuruluşu tarafından kullanılması halinde ödenecek bedel ise, bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin 10 katını aşamayacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlar, destek sağlayan kamu kurumuna bildirilmek zorundadır. Proje desteğinden faydalanan kişi bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde hak sahipliği talep etmezse ya da hak sahipliğine ilişkin tercihini yazılı olarak yapmazsa, destek sağlayan kamu kurumu buluş için hak sahipliği alabilecektir.

(Kaynak: Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ)