Duyurular

TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Çağrıları Açıldı!

Bilgi ve İletişim Teknolojiler

1003-BIT-AKAY-2017-1 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri

1003-BIT-BBIL-2017-1 Bulut Bilişim Mimarileri

1003-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji

1003-BIT-EKRN-2017-1 Yenilikçi Ekran Teknolojileri

1003-BIT-GNBT-2017-1 Nano İletişim Teknolojileri

1003-BIT-GOMS-2017-1 Araçlar ve Güvenilirlik

1003-BIT-ROME-2017-1 İnsan Makina Etkileşimi

Enerji

1003-ENE-HPIL-2017-1 Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar

1003-ENE-KOMR-2017-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri

1003-ENE-YENI-2017-1 Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

Gıda

1003-GDA-TGUV-2017-1 İyi Tarım Uygulamaları ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-GDA-TRLA-2017-1 Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

Kimya

1003-KMY-ANAK-2017-1 Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Makine ve İmalat Teknolojileri

1003-MAK-TSRM-2017-1 İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi

Otomotiv

1003-OTO-MALZ-2017-1 Mühendislik Plastikleri

Sağlık

1003-SAB-ASIT-2017-1 Viral Hastalıklara Karşı Aşılar

1003-SAB-ILAC-2017-1 Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri

1003-SAB-KLNK-2017-1 İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar

1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar

Sosyal ve Beşeri Bilimler

1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler

1003-SBB-EKBY-2017-1 Ar-Ge ve Yenilik

1003-SBB-KENT-2017-1 Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm