Zenginliklerimiz

Yaprak Yaylar İçin Çok Fonksiyonlu Test Cihazı

Bilinen test cihazlarında yaprak yaylar tek zorlama ya da iki zorlamaya maruz bırakılarak test edilmektedir. Oysaki araç üzerinde kullanım sırasında yaprak yaylar üç farklı zorlanmaya maruzdur. Buluşun getirdiği yenilik ile yaprak yay test cihazı ile tüm bu üç zorlama uygulanarak gerçeğe daha yakın test edilebilecektir. Böylece kullanım ömürleri daha kesin olarak tespit edilebilecektir. Bu nokta ile de buluş konusu olan test cihazı, tekniğin bilinen yönüne üstünlük sağlamaktadır.

Tekniğin bilinen durumunda göre farklılık yaratan nokta yaprak yayın test cihazına bağlanma ve yükün yaprak yaya uygulanma şeklidir. Test cihazı birbirinden bağımsız hareket edebilen dört adet hidrolik piston ile yükleme yaparak test edilecek yaprak yayın kullanım sırasında maruz kaldığı tüm zorlamaları uygulayabilecektir.

Önceden kullanılan test cihazları yaya gelen iki zorlanmayı uygulayabilirken söz konusu buluş ile yaya gerçekte gelen üç zorlanmanın tümü uygulanabilmektedir. Buluş sayesinde söz konusu yaprak yayların kullanım ömürleri daha kesin tespit edilebilecektir. Bu fayda üretici için ürünü hakkında daha kesin veri elde etmesini sağlar. Ürün geliştirme aşamasındaki bilinmezliği azaltır.

Söz konusu yaprak yay test cihazı, yaprak yay üreticisi firmalara ürün olarak satılabileceği gibi, doktora tez kapsamında üniversite bünyesinde üretileceğinden hizmet satımı yolu ile de ticarileşebilir