Duyurular

MIKTA / "Education in Emergencies" Proje Çağrısı

Değerli Ekosistem Paydaşlarımız,

 

2017 yılında Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği  MIKTA (http://www.mikta.org/index.php)  G20 olarak adlandırılan Dünya'nın en büyük ekonomilerine sahip devletlerin oluşturduğu topluluk içerisindeki 5 ülkenin (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) ortak girişimiyle kurulmuş bir platformdur.

Her ülkeyi temsilen özel sektörden seçilen bir İnovasyon Liderinin katılımıyla MIKTA platformuna bağlı olarak çalışan bir İnovasyon Grubu oluşturulmuştur. Bu girişimde Türkiye'yi temsil görevi Dışişleri Bakanlığı tarafından şahsıma verilmiştir.  Grubun kurulma amacı MIKTA üyeleri arasında inovasyon ve işbirliğinin arttırılmasıdır. Öncelikli hedef her İnovasyon Liderinin kendi ülkesindeki girişimci ve yenilikçileri tespit edip diğer MIKTA ülkelerindeki İnovasyon Liderlerinin kılavuzluğunda bu ülkelerde mevcut veya oluşabilecek fırsatlardan yararlanmalarını sağlayabilmektir.

Sydney'de yapılan MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısında "Education in Emergencies" başlıklı inovasyon girişiminin tüm MIKTA ülkelerinde yaygınlaştırılması görevi İnovasyon Grubuna verilmiştir.

"Education in Emergencies" adındaki bu girişim ile doğal felaketler veya savaşlar gibi acil durumlarda eğitimin sekteye uğradığı ülkelerdeki öğrencilerin, özellikle daha fazla etkilenen kız öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlayıcı yenilikçi proje fikirleri beklenmektedir. UNICEF verilerine göre sadece sınır komşumuz Suriye'de iç savaş başlangıcından bu yana iki milyon öğrencinin eğitimden uzak kaldığı, onbinlerce eğitim personelinin hayatını kaybettiği ve her dört okuldan birinin kullanılamaz hale geldiği düşünülürse, sorunun bizi de ne kadar yakından ilgilendirdiği görülmektedir.

Proje fikirleri hazırlanan online websitesi üzerinden 25 Haziran tarihine kadar girilebilecektir. Proje çağrısı tüm Dünya genelinde katılıma açık olmakla beraber özellikle MIKTA ülkelerinden yoğun katılım hedeflenmektedir. Bireysel kişiler, özel sektör, STK'lar, üniversiteler ve diğer kuruluşlardan gelecek fikirler değerlendirilecektir. Eylül ayında New York'ta yapılacak Bakanlar toplantısında kazananlar ilan edilecektir. Proje fikri kabul edilen kurum veya bireysel girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için Avustralya tarafından 2 milyon Avustralya Doları (1,5 Milyon ABD doları) mertebesinde bir ödül havuzu oluşturulmuştur.

Proje Fikirlerinin Online Sistemde Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017

İlk Eleme (Shortlist) Sonuçlarının Duyurulması: 10 Temmuz 2017

Geribildirim Aşaması: 10 Temmuz - 23 Temmuz 2017

İkinci Aşama (Refinement): 24 Temmuz - 6 Ağustos 2017

Kazanan Proje Fikirlerinin Duyurulması: Eylül 2017

"Education in Emergencies" girişimi ile ilgili detaylı bilgi  için https://goo.gl/q2WW7P

Başvuru yapmak için https://goo.gl/9E00ne bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.

MIKTA / "Education in Emergencies" Proje Çağrısı

Dünya genelinde 35 farklı ülkede 75 milyondan fazla çocuk, doğal felaketler ve savaşlar sebebiyle eğitimden yoksun kalmaktadır. Özellikle kız öğrenciler bu durumdan çok daha fazla etkilenmektedirler. Eğitimin temel insan hakkı olduğu ve Dünyanın az gelişmiş bölgelerinin refaha erişebilmek için temel gerekliliği olduğu yönünde küresel bir konsensus oluşmuştur. Bu kampanya ile felaket ve savaş yaşanan bölgelerde eğitime yönelik zorlukların belirlenmesi ve buna yönelik yenilikçi çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kazanan proje fikirlerine yönelik Avustralya Hükümeti tarafından 1,5 Milyon USD'lık bir ödül havuzu oluşturulmuştır.  Bu kampanya G20 olarak adlandırılan Dünya'nın en büyük ekonomilerine sahip devletlerin oluşturduğu topluluk içerisinde yer alan 5 ülkenin (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) ortak girişimiyle kurulmuş bir platform olan MIKTA tarafından yürütülmektedir. Proje çağrıları 25 Haziran'a kadar online olarak yapılabilecektir. Fon almaya hak kazanan projeler Eylül 2017'de yapılacak MIKTA Dışişleri Bakanları toplantısında duyurulacaktır.

Aşağıda belirtilmiş alanların bir ya da birkaçını içeren inovasyonlar beklenmektedir:

Eğitimin teknoloji kullanımıyla ulaştırılması. Detaylı bilgi için https://goo.gl/h89Poy

Çocukların ve gençlerin güvende hissedecekleri eğitim ortamının yaratılmasına yönelik girişimler. Detaylı bilgi için https://goo.gl/R7LepR

Eğitim içeriğinin ve hizmetlerinin kalite ve güvenilirliğinin artırılması. Detaylı bilgi için https://goo.gl/yV3xVQ

Yerel toplum kuruluşlarının eğitim hizmetlerinin idamesi, eğitime erişim ve sürdürülebilirlik konularında desteklerinin sağlanması. Detaylı bilgi için https://goo.gl/HuioJF bağlantı adreslerininden ulaşabilirsiniz.