Duyurular

DETTO İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DEU AKADEMİSYENLERİNİ AKZO NOBEL KEMİPOL İLE BULUŞTURUYOR

'' DETTO İŞBİRLİĞİ PLATFORMU DEU AKADEMİSYENLERİNİ AKZO NOBEL KEMİPOL İLE BULUŞTURUYOR''

                                                       18 Aralık 2017

 

İlk Toplantımızda Hangi Vakalar Yer Alacak

 

•             Statik elektrik yüklenmesini azaltmak amaciyla solvent iletkenliğini arttırılması (kullanılabilecek katkılar neler olabilir?),

•             İnşaat cephe kaplamaları için yüksek dış dayanım özelliğini kaybetmeden kendi kendini temizleyen özellikte boya filmi geliştirilmesi (Kendi kendini temizleme özelliği boya film bütünlüğü bozulmayacak şekilde sağlanmalıdır)

•             İnşaat cephe kaplamaları için yüksek dış dayanım özellikli sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen hammaddelerle boya tasarımı (biyopolimerler, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen solventler, katkılar vs)

 

•             Polimerik kaplamaların karanlıkta renk değişimi mekanizmalarının incelenmesi ve karanlıkta renk değişimini önleyici inhibisyon mekanizmalarının geliştirilmesi.

•             Farklı organik molekül gruplarına spesifik tasarlanacak bariyer özellikte fonksiyonel kaplamaların tasarımı. Parafin bariyeri, tanin bariyeri, formaldehit bariyeri v.d.

•             Anti-Fingerprint özellikli düşük parlaklık seviyesinde kaplamalar

•             Internal light scatterning ile matlaştırıcı wax/silika kullanmadan çok düşük matlık seviyesinde kaplamalar

•             Boya filmi kalınlığına bağlı niceliksel fonksiyonel yapı analizi yöntemlerinin geliştirilmesi. Kalınlığa bağlı C=C double bond miktarı tespiti, kalınlığa bağlı solvent miktarı ve tipi tespiti v.d.

•             Kaplamaların tensile strength/yield stress/elastik modülüs/toughness/hardness gibi malzeme özeliklerinin çizilme/darbe direnci gibi kuru film testlerinin sonuçlarıyla korelasyonu. DMA tekniklerinin boya formülü tasarımında kullanımı.

•             UV bölge ışık spektroskopisi ile UV kürlenmeli kaplamalarda UV ışık absorbans/reflektans eğrilerini kullanarak pigment miktarı ve tipi seçimi, PI miktarı ve tipi seçimi, uuygulanabilir max film kalınlığı bilgilerini hızlı elde edecek test cihazı/yöntemi geliştirilmesi. 

•             Excimer lazer ile yüzeyi muamele edilen UV kürlenmeli boya filminde kimyasal ve mekanik yapı fonksiyon ilişkilerinin tespiti. Yüksek mekanik dayanımı olan düşük sheen değerinde fulmat yüzeyleri elde edebilecek Uv kürlenmeli kaplamaların tasarımı.

 

•             Smart coatings (self healing, self cleanıng, early detection...)

•             Corrosion resistance vıa environmentallly benign materials

•             Durabılıty ımprovement of coatıngs vıa new resın chemıstrıes

•             Scratch resistance by nanomaterials

•             Biobased materials and  theır use in coatings

•             New methods for characterizion of coatings and paints

•             Energy/ eco effıcient methods and materıals for paınts and its applications

•             Nanomaterials for functional coatıngs

•             New envıronmentally friendly catalyst alternatives for paınts

•             New resin and additive chemıstries for coatıngs

•             New radiation curing technologies for paınts and coatings