Duyurular

2237 – TÜBİTAK Destekli Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi

2237 TUBITAK Destekli Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi

4-5-6 Haziran 2015 tarihlerinde, "Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Özlem ÇAKIR" koordinatörlüğünde "Tübitak Destekli Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM)'de, düzenlenecektir. Bu eğitim TÜBiTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasında olan doktora öğrencilerine ile Üniversitemiz bünyesinde görev yapan öğretim üyelerimize yönelik teorik ve pratik uygulamaları içeren Tübitak Destekli Uygulamalı Proje Hazırlama Eğitimine katılmak için katılım koşulları aşağıdaki gibidir.

Katılım Koşulları

- Dokuz Eylül Üniversitesinde çalışan araştırmacı (öğretim elemanı, öğretim üyesi) veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak

- Eğitim etkinliğine bir proje önerisi ile katılıyor olmak

- Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak

- Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak

- İntihalden ceza almamış olmak

Katılımcıların oluşturulmasında araştırmacıların bir proje önerisi sahibi olması Tübitak’a sunulan proje önerisinin olumsuz sonuçlanmış olması ve başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Eğitime katılmak için başvuru formunun ve istenilen belgelerin taranmış halinin 29 Mayıs 2015 tarihi mesai bitimine kadar, kariyerplanlama@deu.edu.tr adresine, "2237 Egitim Basvurusu" eposta başlığı ile,  gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerin asılları eğitim sırasında teslim edilecektir.

Başvuru formu ve detaylı bilgi için tıklayınız.


Katılım 24 kişi ile sınırlıdır.