Duyurular

ARDEB 1003 Programi Kapsaminda 24 Yeni Cagri Acildi

TÜBİTAK ARDEB  "1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı”  kapsamında 10  ana alanda 24 adet proje çağrısı açılmıştır.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 21/08/2015 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

1003 programi hakkinda akademisyen / sanayi ortağı eşleştirme, soru ve bilgi talebiniz için detto@deu.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konu başlıkları;

1003-BIT-BGUV-2015-2 Sürdürülebilir Bilgi ve Ağ Teknolojileri

1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar1003-BIT-BBIL-2015-2 Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar

1003-BIT-GNBT-2015-2 Yeni Nesil Ağ Teknolojileri

1003-BIT-FOTO-2015-2 Fotonik Aygıt ve Teknolojileri

1003-ENE-KOMR-2015-2  Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımda Yenilikçi İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

1003-ENE-GUNS-2015-2 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi

1003-ENE-YENI-2015-2 Rüzgar Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

1003-ENE-HPIL-2015-2  Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar 

1003-SAB-TTIP-2015-2 Nörodejeneratif Hastalıklar

1003-SAB-KLNK-2015-2 Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar

1003-SAB-ASIT-2015-2 Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi

1003-SAB-ILAC-2015-2 Kan ve Kan Ürünleri

1003-OTO-MALZ-2015-2 Metal Alaşımlar

1003-OTO-BTRY-2015-2 İleri Batarya Teknolojileri

1003-MAK-TSRM-2015-2 Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-MAK-OTOM-2015-2 Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar

1003-GDA-TRLA-2015-2 Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

1003-GDA-BHCE-2015-2 Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları

1003-SUA-ARTM-2015-2 Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri

1003-HVU-HAVA-2015-2 İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar

1003-KMY-KMYM-2015-2 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar
1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

1003-SAB-UIDB-2015-2 TÜBİTAK-NIH Primer İmmün Yetmezlik