Zenginliklerimiz

Tıbbi Lavoratuvarlarda Tehlikeli Sıvı Atık Islahı Cihazı ve Entegre Geri Kazanım Sistemi Oluşturulma

Biyokimyager Kerim Doyuran

Tıbbi atık yönetmeliğinde “Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılamaz ve seyreltilemez” denilmekle birlikte ülkemizde 250.000 ton/yıl üzerinde tehlikeli tıbbi sıvı atık denetlenmeden kanalizasyona verilmektedir. Bu atıklar insan sağlığı için tehdit oluştururken, asidik/ bazik etkisiyle ekolojik dengeyi olumsuz etkilemektedir. Günümüzde etkin tıbbi sıvı atık ıslahının temel sorunları kullanılan ıslah yöntemlerinin yüklü maliyet getirmesi ve açığa çıkan tonlarca sıvının transferi için gerekli altyapının yetersizliğidir. Projemizde, tehlikeli tıbbi sıvı atıklar için geliştirdiğimiz entegre arıtım sistemi ile maliyet etkin, uygulanabilir bir atık kontrol ve geri kazanım sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca oluşturulacak geri kazanım sistemiyle, bitki sulaması ve biyolojik besi yeri amaçlı kullanılabilecek sıvı ve biyolojik gübre eldesi hedeflenmektedir.