Duyurular

1.Türkiye IVD Sempozyumu

Değerli Ekosistem Paydaşımız,

Dokuz Eylül Üniversitesi, DEPARK (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ve DETTO (Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi)’nun da destekleriyle İzmir’de 18-20 Şubat 2016 tarihleri arasında Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi tarafından “1.Türkiye IVD Sempozyumu” düzenlenecektir.

Laboratuvar testlerinin yapılmasında kullanılan reaktif, kit, antikor, alet, kalite kontrol materyali, yazılım ve enstrüman gibi çok çeşitli ürünü kapsayan İn-Vitro Diagnostik (IVD) Cihazlar (Vücut Dışı Tanı Cihazları) ile ilgili farklı perspektiflerden pek çok konu farklı disiplinlerden uzmanların katılımı ile “1.Türkiye IVD Sempozyumu” nda ele alınacaktır.

Ayrıntılara  www.ivdizmir2016.org bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

Sempozyuma katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,