Zenginliklerimiz

Metal İşleme Sanayiinde Kullanılan Tehlikeli Madde ve Yağ İçerikli Atık Sıvıların Cihazı ve Geri Kaz

Biyokimyager Kerim Doyuran

Metal işleme sıvıları, talaşlı imalatta kesme sürecine önemli katkılar sunmasına rağmen insan sağlığı ve çevre için tehdit edici etkiye sahiptirler. Bu sıvıların bertarafı için mevcut teknolojiler, maliyet etkin olarak sektör ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. Projemizde bu ihtiyaç kapsamında metal işleme sanayinde kullanılan tehlikeli madde ve yağ içerikli atıkların bertarafı ve arıtımı için yeni ve özgün bir metod ve sistem geliştirmek amaçlanmıştır. Projemiz ile metal üretim süreç ve teknolojileri kapsamında elektrokimyasal ve/veya fizikokimyasal düzenlemeler yapılarak, arıtım süreci yüksek yağ içerikli tehlikeli sıvı atık uygulamaları için geliştirilecektir. Çalışmamız ile arıtım teknolojisinin atık su karakteristiğine uygun olarak iyileştirilmesi, teknolojik ilerleme kaydedilmesi, düşük maliyetli çözümler sunulabilmesi, mevcut ihtiyaçların karşılanabilmesi, bu süreçlere hizmet yeniliklerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Sonuç olarak projemiz metal işleme sıvılarının arıt