Zenginliklerimiz

Çimento Esaslı Sensör

Depremler, malzeme bozulmaları ve diğer çevresel etkiler, yapıların performansını olumsuz etkiler. Yapı sağlığının izlenmesi can ve mal güvenliğini sağlamak için önemlidir. Gerinim pulları, yapı elemanlarının yüzeylerinden ölçüm alabilmekte, içinden ölçüm almak zor olmaktadır. Gerinim pullarının dayanıklılığı düşüktür, bu nedenle kısa süreler için kullanılabilir. Gerinim pullarının pahalı olmaları çok sayıda kullanılmalarının önünde engeldir.

Çimento esaslı sensör (ÇES), birim şekil değiştirmeye gerinim pullarına göre 22 kat daha fazla duyarlıdır. ÇES, beton dökülmeden önce kalıp içine ölçüm alınmak istenen noktaya yerleştirilip, beton prizini aldıktan sonra sürekli veya istenen zamanda birim şekil değiştirme ölçülebilecektir. ÇES ile yapı elamanının içinden veya yüzeyinden ölçüm almak mümkün olacaktır. Dayanıklı ve hassas bir sensör olarak ÇES, uzun süre ölçüm almayı sağlayacaktır.

ÇES, betonarme kalıbının içine, birim şekil değiştirme ölçülecek noktaya yerleştirilir. Bu nokta, yüzeyde veya kalıbın içinde bir nokta olabilir. ÇES’ e bağlı kablolar kalıbın dışına uzatılır. Beton kalıba dökülür. Beton prizini aldıktan (sertleştikten sonra) ÇES den birim şekil değiştirme ölçülebilir.