Zenginliklerimiz

Gözyaşı Glukoz Seviyesi Algılayıcı Kontakt Lens Tasarımı

Diyabetes mellitus, kontrol altına alınmadığında majör morbidite/mortalite sebeplerindendir. Kan glukoz seviyesinin sıkı kontrolü, diyabete bağlı komplikasyonların önlenmesinde esastır. Diyabetik hastalara parmak ucundan günde 5 defa kan alarak kan glukoz seviyelerinin takibi önerilmektedir; ancak bu yöntem, kan alımına bağlı rahatsızlık ve riskleri sonucu hastaların tedaviye uyumunu azaltır, sürekli monitorizasyon sağlamaz. Gözyaşındaki glukoz seviyesi kan glukoz seviyesiyle orantılı olarak yükselmektedir. Bunu ölçebilmek için geçmişte çalışılmış kontakt lens tasarımlarının tümünde hasta, ayrı bir cihaz ile lens üzerindeki 1-2 algılayıcıdaki reaksiyonun anlık tayinini yapmaya çalışmaktadır. Bu yöntem girişimsel olmayan kan glukoz seviyesi takibi sağlasa da, devamlı monitorizasyon yapılmış olmamaktadır.

Yumuşak kontakt lensin tüm yüzeyine, glukoz ile bağlandığında abzorpisyon-emisyon spektrumu değişen, görünür ışık dalgaboyunda ve yeterli yoğunlukta floresans veren florofor uygulanmasını önerilmektedir. Bu sayede hastalar gözyaşı glukoz seviyelerindeki artış sonucu lenslerinin tümünün renk değiştirmesi ile görüntülerindeki renk değişiminden ve/veya dışarıdan bakıldığında gözbebeklerinin renginin değişiminden, herhangi bir ölçüm cihazına ihtiyaç duymadan, kan şekerinin yükseldiği uyarısını alabilmektedir. Kan şekeri girişimsel olmayan yöntemle ve devamlı takip edilebilecektir.

Diyabet tedavisi başarısının, kan glukoz seviyesinin hassas takibi ve regülasyonuna bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Gözyaşı glukoz seviyesinden kan glukoz seviyesinin birebir hassas tayininin yapılması teknik olarak oldukça zordur. Oysa gözyaşı glukoz seviyesi, kan glukoz seviyesini birebir tayin etmek için değil, glukoz seviyesi yükseldiğinde bir sinyal aracı olarak kullanılabilir. Bizim tasarımını yaptığımız kontakt lens, parmak ucundan kan alınarak kan glukoz seviyesi tayinini tamamen gereksiz kılmaz ancak kan alma gerekliliğini ve kan alma sayısını azaltır. Böylece hastaların tedaviye uyumunu artırır.

Üzerinde çalıştığımız fikir ürün haline geldiği taktirde, diyabetik hastaların girişimsel olmayan ve sürekli kan şekeri takipleri mümkün olabilecektir. Bunun iki önemli ekonomik etkisinin olacağını varsayıyoruz. Birincisi, pahalı kan alma ve kandaki glukoz miktarını ölçme sistemlerine ihtiyaç azalacaktır. Hastalar sadece taşıdıkları kontakt lensten kan glukoz seviyesinin yükselmiş olabileceğine dair bir sinyal aldıkları zaman tedavi amaçlı kan glukoz seviyesi tayini yoluna gideceklerdir. İkinci büyük etki ise, tespit edilemeyen kan glukoz seviyesi yükselmelerine bağlı uzun dönemde vücutta oluşan çok-sistemli diyabet komplikasyonlarının (nöropati, nefropati, retinopati gibi) önüne geçilmesi, bunlara bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılması veya önlenmesi, ve hasta ile ona bakanlardan kaynaklanan işgücü kaybının azaltılması sonucu oluşacaktır. Ayrıca bu ürün ile hastaların ihtiyaç duyabileceği uzak veya yakın gözlük numaraları da düzeltilebilecektir.