Ticari Sır/Know-How

Tescil edilmeksizin ticarileştirilmek istenen fikirler/buluşlar söz konusu olduğunda f ikre/buluşa ait sözleşmeler kapsamında sağlam bir koruma alanı yaratılmalıdır. DETTO, bu sözleşmelerin oluşmasında devreye girer.

Patent/Faydalı Model (FM) Başvuru Desteği

Patent ve faydalı model sistemleri kapsamında korunması istenen bir fikir/buluş söz konusu olduğunda DETTO, akademisyenin fikrini/buluşunu üniversiteye devralarak fikrin/buluşun ticari potansiyelini değerlendirir. Buluşa ilişkin başvuru işlemlerini ve tüm mali süreci akademisyen adına yönetir. Buna ilişkin koşullar akademisyen ile DETTO arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenir (Detaylı bilgi için Fikri Varlıklar Bilgi Kitapçığına bakınız).

Girişimcilik Ekosistemine Giriş Hizmetleri

Araştırmacıların geliştirdikleri yeni ürün ve teknolojileri ekonomik faydaya dönüştürme yolunda Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (DEPARK) şirket kurabilmesi için iş planı oluşturma, şirketleşme, finansal kaynaklara erişim, uluslararası ağlara katılım, kümelenme ve markalaşma gibi faaliyetlere yönelik hizmetler verilir (Detaylı bilgi için girişimcilik yol haritasına bakınız).

Ticarileştirme Hizmetleri

Bilimsel araştırmaları ile yeni bilgi, teknoloji, sistem ve toplumsal yarar geliştiren akademisyenler, bu yeniliklerini toplumla buluşturabilir ve/veya sanayide yenilikçi ürün, hizmet veya süreç geliştirmek için kullandırabilirler. Bu aktarım sürecinde DETTO, fark yaratan ve ekonomiyi büyüten fikirlerin/buluşların tanıtılmasına, öne çıkmasına ve etkisinin büyümesine yardımcı olur. Bu konudaki başlıca hizmetlerimiz;

  • Tanıtım Çalışmaları
  • Buluşçu ve Sanayi Toplantıları
  • İşbirliği Sözleşmeleri
  • Endüstriyel Prototip Geliştirme
  • Lisanslama Sözleşmeleri