Ar-Ge Ekibi Oluşturma

Firmalarla yapılan proje çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için proje konusuna uygun bir Ar-Ge ekibi oluşturulmaktadır. Bu ekipte; firmanız bünyesinde bulunan teknik personeller, akademik bilgi aktarımını sağlayacak olan araştırmacılar ve öğrenciler ile takım içi iletişimi ve süreç koordinasyonunu sağlayacak TTO uzmanları bulunmaktadır.

Ar-Ge Sistematiğinin Yapılandırılması

Muadillerinden üstün proje çıktısını ve özgünlüğü elde ederken karşılaşılacak risk ve problemleri tanımlama, çözümleme ve fırsata dönüştürme amacıyla sistematik çalışmalar yapılması; deneme yanılma sürecini kısaltan, çözüme ulaşma olasılığını artıran, hızlandıran ve kolaylaştıran faaliyetlerdir. Bu sistematiğin yapılandırılması, firmanızca benimsenmesi ve bünyenizde sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesine yönelik çalışılmaktadır.

Mentorluk Hizmetleri

Her firmanın kendi yapısına uygun esnek bir bakış açısıyla; birçok farklı ulusal ve uluslararası destek programına (TÜBITAK, Avrupa Birliği, Bakanlıklar, vb) erişime, gerekli durumda ortak bulunmasına, yenilikçi Ar-Ge stratejilerinin oluşturulmasına, proje dosyasının onay makamının mevzuatlarına uygun olarak hazırlanıp başvurunun yapılmasına ve paydaşlar arasındaki sözleşme yönetimine yönelik mentorluk hizmeti verilmektedir.

Akademik Mentorluk

Firmanız bünyesinde Ar-Ge sistematiğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir Ar-Ge alt yapısının oluşturulması sırasında izlenmesi gereken adımlara yönelik teknik mentorluk, proje kapsamında görevlendirilen akademisyenler tarafından yapılmaktadır. Firmanın ulaşamadığı literatür bilgisine ulaşarak, f irmaya akademik bilgi aktarımı sağlanarak, projede kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı olarak yer alınmaktadır.

İdari Mentorluk

Ar-Ge çalışmaları kapsamında yer alan tüm paydaşların hedefledikleri başarılara ulaşmaları için doğru bir yol haritası çizmelerine ve doğru kaynaklara erişmelerine hizmet verilmekte, sanayi-akademi iletişiminin ve işbirliğinin sürdürülebilir olması için proje ekibi koordine edilmektedir. Ayrıca, yürütülen kontratlı Ar-Ge projelerine ait dönem raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanıp sunulmasına mentorluk yapılmaktadır.

Teknik Altyapı Desteği

Firmanız bünyesinde yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında teknik altyapınızın yetersiz kaldığı durumlarda, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait teknik altyapı ile ihtiyaca yönelik test, laboratuvar ve analiz hizmetlerine yönlendirme yapılmaktadır.

Patent Taraması ve Yenilik Araştırması

Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan fikri hakların koruma altına alınıp alınamayacağının ve ticarileşme potansiyelinin tespit edilmesine yönelik faaliyetler yapılmaktadır. Bu çalışma sonucu proje çıktılarına ait fikri hakların paylaşımı ve ticarileşmeye giden yolda izlenecek yol haritası belirlenmektedir.