DETTO, TÜBİTAK 1513 Projesi kapsamındaki hizmetlerini beş ana başlık altında sunmaktadır. Projede "Modül" olarak ifade edilen bu birimler birbirleri ile etkileşim içerisinde DETTO ekosisteminde bilginin çoğaltılarak teknolojiye/ürüne dönüşmesi için hizmet sunmaktadırlar.

DETTO Koordinatörü

Prof.Dr. Ayşe Gül BAYRAKTAROĞLU

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Birimi

Modül 1 diğer dört modülün faaliyetlerini destekleyen etkinlik ve eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için görev yapmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde DETTO'nun hizmetlerinin stratejik olarak belirlenen iletişim kanallarında maksimum yaygınlaşmasına, etkisinin çoğaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

SEVAY İPEK AYDIN
AYKUT AĞAÇAYAK
HATİCE ÖZCAN

Proje Geliştirme ve Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımın arttırılması ve yararlanabilmesi adına; destek programlarına yönelik çağrıların duyurulması, bilgilendirilmesi, projelendirilmesi, projelerin başarılı şekilde yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayi ile birleştirerek, ekonomik değer oluşturmaya yönelik katkı sağlamak amacıyla; akademiye sanayiye proje danışmanlığı yapmak, sanayi kuruluşlarına yönelik hibe ve destek programları hakkında bilgilendirme gerçekleştirmek, sanayiden gelen ihtiyaca yönelik kendi alanında uzman akademisyenler ile buluşturulmasını sağlamak, sorun tespiti için sanayici ve akedemisyen ziyaretlerini gerçekleştirerek sürdürülebilir işbirliği ağı kurulmaktadır.

ÖZGE SAYGIN
ŞEFİK EMRE COŞKUN
HAMZA ÇINAR
MURATCAN KARAGÖZ

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar / Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi

Araştırmacılara, akademisyenlere ve öğrencilere fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik eğitim, seminer düzenlemektedir. Ar-Ge proje çıktılarının Patent ve Faydalı Model kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılması ve tescil edilmesi konusunda; dosya hazırlama, başvuru takibi, fikrin korunma kapsamı sınırının çizilmesi, tescillenen çıktının ticarileşme yol haritasının belirlenmesi ve gerektiğinde uzman çözüm ortağı desteği alınmasını sağlamakta ve lisanslama, ticarileşme desteği hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), DEÜ ve DETTO, Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi (DEGA), diğer paydaşları ile birlikte; yerel, bölgesel ve ulusal anlamda girişimcilik kapasitesinin arttırılması, yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesinin buna bağlı olarak da ülke kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla TÜBİTAK ve diğer paydaşlarını ile de işbirliği içerisinde genç girişimcilerin desteklenmesini organize eden, bölgemizin ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin önemli bir parçası olmuştur. Şirketleşme ve Girişimcilik Faaliyetleri üç ana kapsamda yürütülmektedir:

a) Öğrenme / Eğitim


Girişimcilik Farkındalığının Arttırılması ve bu kapsamda eğitim programlarının sunulması

b) Ön Kuluçka ve Kuluçka süreci


Başlangıç Faaliyetleri: Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sonrası şekillenen girişimci adaylarının iş fikirleri, yapılan DEGA Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi eğitimleri ile geliştirilerek ön kuluçka evresine geçmektedir. Bunlardan özellikle çeşitli proje yarışmalarında fikir ve iş planı jüri tarafından değer görülen girişimci adayları DEPARK- Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ ye ait kuluçka ofislerine kabul edilerek şirketleşme süreçlerine başlamaktadır. Bu adaylara ilgili programlar kapsamında bir iş planı hazırlama Mentorluğu de sağlanmaktadır.

c) Kuluçka Mezuniyet Sonrası Şirketleşme


Büyüme Faaliyetleri: Kuluçka aşamasında bulunan girişimcilerin şirketleşme sürecinde en önemli ihtiyaçlarından olan finansal kaynaklara (tohum fonlama, hibeler, melek yatırım, risk sermayesi, vb) erişim ve mentörlük desteklerine yönelik olarak, yatırımcı buluşmaları, mentörlüklar ve start up firmalara sağlanan kurumsal eğitimler gibi faaliyetler bu kapsamda yürütülmektedir. Verilen mentörlüklar sadece iş planı ve modeli geliştirmesi alanında sınırlı olmayıp, hukuki, Fikri Varlıklar alanında ve idari danışmanlıklar da verilmektedir.

Serkan UZMEN
EZGİ GÜLAY
Özgür KİRİK
İlknur ALPAK
Gürcü AYATA