DETTO, TÜBİTAK 1513 Projesi kapsamındaki hizmetlerini beş ana başlık altında sunmaktadır. Projede "Modül" olarak ifade edilen bu birimler birbirleri ile etkileşim içerisinde DETTO ekosisteminde bilginin çoğaltılarak teknolojiye/ürüne dönüşmesi için hizmet sunmaktadırlar.

DETTO Koordinatör Vekili

Prof.Dr.Hasan SELİM

Farkındalık ve İletişim Birimi:

Diğer birimlerin faaliyetlerini destekleyen etkinlik ve eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için görev yapmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde DETTO'nun hizmetlerinin stratejik olarak belirlenen iletişim kanallarında maksimum yaygınlaşmasına, etkisinin çoğaltılmasına katkıda bulunmaktadır. DETTO ve DEPARK adına iş ve işbirlikleri geliştirerek, etkinlik geliştirme, yönetme, görsel tasarım, pazarlama ve marka iletişimi alanlarında mentorluk / danışmanlık hizmetlerini; akademik girişimcilerimiz, girişimci adaylarımız ve teknopark firmalarımıza sunmaktadır.

Proje Destek Birimi:

Proje Destek Biriminin temel hedefi fikirlerin projelere, projelerin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesine yardımcı olmaktır. Yapılan çalışmalar sonucunda DETTO’nun hedef kitlesinin (öncelikle üniversite olmak üzere) ulusal ve uluslararası ArGe ve İnovasyon proje desteklerine başvuru ve kabul sayısının artması, bu başvuruların kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Destek Birimi:

 • Ulusal ve uluslararası Ar-Ge & İnovasyon destek programları düzenli olarak takip eder ve duyurur
 • Destek programları ve aktif çağrılar hakkında bilgilendirme günleri düzenler,
 • Multidisipliner bir proje çalışması öngörülüyorsa ortaklık ve proje yürütme toplantılarını koordine eder,
 • Proje hazırlayan ekiplerin ihtiyaçlarını tespit eder ve bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütür,
 • Proje dosyalarının eksiksiz gönderilmesi için ve nitelik olarak daha kapsamlı proje başvurularının gerçekleştirilmesi için danışmanlık verir,
 • Proje yürütücüleri ve ekipleri ile görüşmeler gerçekleştirerek proje çıktılarının takibini yapar, patente ya da iş fikrine dönüşebilecek proje çıktılarını tespit eder,
 • Portföye alınan teknolojilerin ticarileşmesi için proje geliştirme faaliyetleri ile TRL yükseltmeye yönelik eylem planlarını yürütür
 • Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi:

  Dokuz Eylül Üniversitesinde bulunan fikir aşamasındaki projelerin, iş fikirlerinin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde ticarileşmesi için sanayiye yönlendirilmesi ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda uzman akademisyenlerle eşleştirerek kamu destekli ve kontratlı Ar-Ge projelerinin geliştirilmesini sağlamak için işbirliklerini yönetmektedir. Üniversite-Sanayi işbirliği aşamasında sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi, idari süreçlerin yönetimi, sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicilerin buluşması, üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için üniversite ve sanayi ihtiyaç analizi konularında hizmet vermektedir. Dokuz Eylül Teknopark A. Ş. (DEPARK), DESUM, KÜSİ Temsilcisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Laboratuvar Altyapısı, Fakülteler, Araştırma Merkezleri ile koordineli çalışmaktadır. 2018 yılında 18 kamu destekli (TÜBİTAK, KOSGEB, vb) Ar-Ge Projesi, 80 sanayi kontratlı Ar- Ge projesi üniversite sanayi işbirliği kapsamında gerçekleştirilmiştir.

  Kasım 2018 tarihinden bu yana gerçekleşen ve süreçleri takip edilmekte olan işbirlikleri aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi:

  Dokuz Eylül Üniversitesi akademik personeli veya öğrencilerinin yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları veya projelerin (TÜBİTAK, AB, BAP vb.) sonucunda ortaya çıkan teknik/teknolojik çözümlerin koruma altına alınması amacıyla ulusal veya uluslararası patent başvurularının yapılması ve bu patentlerin sanayi ile entegre edilerek ticarileştirilmesi için çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

  Bu Faaliyetlerden bazıları; FSMH ile ilgili farkındalık eğitimleri-seminerleri düzenlenmesi, Buluş Bildirim Formlarının kanuna uygun olarak toplanması, Ön araştırma sürecinin koordinasyonu, DEÜ FSMH Komisyonunun işleyişi-sekreteryası, Resmi başvuru yönetimi, Ticarileştirme çalışmaları. Bu kapsamda DEÜ Rektörlüğü hak sahipliğinde bugüne kadar 44 Ulusal 18 Uluslararası patent başvurusu yapılmıştır.

  Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi:

  Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri, öğrenciler ve mezunları başta olmak üzere teknoloji temelli iş fikirlerinin iş planlarına dönüşmesinde, iş planlarının şirketleşmesine dönüşmesini sağlayan girişimcilik faaliyetlerini organize eder. Temel faaliyetler arasında teknoloji tabanlı girişimciliğin özendirilmesi, farkındalığın artırılması, girişimcilere yönelik eğitimler, mentorluklar, danışmanlıklar sağlanması, yatırımcı görüşmelerin organize edilmesi, satış-pazarlama danışmanlıklarının verilmesi yer almaktadır. Üniversitemiz ekosistemiden yetişen girişimcilerin uzun vadede ülkemiz ekonomisine, ihracat ve istihdam politikalarına katkı sağlanması beklenmektedir.

  2014-2018 yılları arasında DEGA, BİGG DEGA, İŞKUR-KOSGEB ve en son BAMBU hızlandırma programları ile yaklaşık 1250 DEÜ mensubu ve DEÜ mensubu olmayan girişimci adayı hızlandırma programlarına alınmıştır. Bu programlar aracılığıyla yaklaşık 50 yeni teknoloji temelli girişimci şirket kurulmuştur.

  2017 yılında geçmiş girişimcilik deneyimleri üzerine Bambu Hızlandırma ve Ön Kuluçka Programları oluşturuldu. Bambu Hızlandırma Programı 2017 yılında bir kez, 2018 yılında üç kez gerçekleşmiştir. 2019 yılında en az iki açılması planlanmıştır. Mart 2019’da Bambu 4.Dönem başlayacaktır. Ülkemiz ekonomisi ve ihracat potansiyeli açısından Mobil Oyun dikeyinde Bambu Oyun Ön Kuluçka Programı açılmıştır. Dünyanın önde gelen mobil oyun firmalarından Netmarble destekleriyle 2018 yılında mobil oyun girişimcilerine yönelik çalışmalar başlamıştır. DEÜ BAP desteği ile Mobil Oyun Ön Kuluçka altyapısı 2018 son çeyreğinde tamamlanmıştır.