• Yaprak yaylar için çok fonksiyonlu test cihazı
 • Düz uçlu yaprak yaylar için göz bağlantı mekanizması
 • Üç eksen hareketli solar enerji kaynaklı tarım otomasyonu
 • Manyetik kuvvet tahrikli küresel dönme elemanlı paten
 • Tren tekerinden tahrik enerjili hemzemin sistemi
 • İçme ve kullanma suyunda arsenik arıtma sistemi
 • CARBONCOMP AB projesi patenti
 • Desen fabrikası
 • İyonölçer biyosensör
 • Görme engelli bastonu
 • Çimento esaslı birim şekil değiştirme ve hasar sensör mekanizması
 • Doğrusal kompresörler için geri dönüş gaz basıncının arttırılması
 • Dalga enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi
 • Açılır toplanır yüzer özellikli fotovoltaik enerjili deniz taşıt sistemi
 • Gözyaşı glukoz seviyesi algılayıcı kontakt lens tasarımı
 • Antibakteriyel etkili inceltilmiş bakır levhaların eşya temas yüzeyine uygun formlarda üretimi ve uygulanma yöntemi
 • Küçük boyutlu malzemelerin elektriksel özdirencini ölçen cihaz
 • Kendi hasarını ve birim şekil değiştirmesini ölçen akıllı beton
 • Kırışıklık giderici ütüleme dolabı
 • Laboratuvar hayvan kafes altlık materyali