• Akademisyen ve araştırmacıların buluşlarının ve yenilikçi çalışmalarının tespit edilmesi, gerekli araştırmalarının yapılması, patent/faydalı model başvurularının gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca bu konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
    • DETTO Fikri Varlıklar Bilgi kitapçığı için  tıklayınız.
    • DETTO, buluş sahipleri ile yapılan sözleşmeler yoluyla Fikri & Sınai Mülkiyet Hakları ile Lisanslama haklarını almaktadır. Haklarına sahip olduğu patent, faydalı model ve teknolojik önermelerinin sanayiye lisanslamasını yapmaktadır.
    • Ticarileştirme servisi kapsamında ticari potansiyel taşıyan fikri mülkiyet haklarının ve teknik bilginin ticari bir değere dönüşmesi sürecinde; ticarileştirme stratejisinin belirlenmesi, lisans dosyalarının hazırlanması, potansiyel lisansörlerle temasa geçilerek müzakerelerin yönetilmesi konularında çalışmalar yürütülmektedir.
    • Ticari paydaşların bulunmasına yönelik pazardaki söz konusu teknolojiler ile ilgili oyuncular araştırılır ve ticarileştirme stratejisi doğrultusunda aktif olarak ticari paydaş arayışına girilir. Bu süreç sonrasında, eğer teknoloji, başarılı bir şekilde ticarileşirse, DETTO lisans geliri Üniversitenin standart paylaşım politikası doğrultusunda dağıtılır.