Değerli Girişimcimiz;

DETTO olarak biz, Türkiye ekonomisinin sizler sayesinde gelişme ve büyüme gösterdiğinin farkındayız. Bu büyüme ve gelişmenin en önemli unsurunun da bilgi ve yenilik aktarımı, teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu girişimlerde yer alan sizlerin yanında olabildiğimiz ve kolaylaştırabileceğimiz her süreç bize gurur ve çalışma şevki verecektir.

Küreselleşme olgusunun getirdiği yoğun rekabet, artan piyasa baskısı, değişen müşteri talep ve beklentileri, değişen teknolojiler gibi faktörler girişimcileri ve firmaları, yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirerek işletmeler kurmaya, katma değerli ürün veya hizmetler üreterek piyasada kalabilmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla yoğun rekabetin yaşandığı ortamlar girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için bilgi, yetenek, yaratıcı düşünme ve deneyime sahip insanların birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK), Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi (DEGA) ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), Dokuz Eylül Üniversitesi şemsiyesi altında tüm çalışanları ile girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunmaktadır. Bu katkıyı sunarken TÜBİTAK’tan alınan proje destekleri en önemli kaynaklarımızı oluşturmaktadır. Tüm bu destek ve motivasyon ışığında, sizlerin zorlu süreçlerinde ekibimiz, siz değerli girişimcilerimize iş fikrinizin olgunlaştırılması, iş planı hazırlama, iş modeli geliştirme, Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerinin uygulanması süreçlerinde kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir rol oynamakta ve farklı aşamalarda destekler sağlayarak çözüm önerileri sunmaktadır.

DEGA (Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi) Girişimcilere ve ön kuluçkalara yönelik hizmetler verir. Ayrıca TÜBİTAK-BİGG Programı kapsamında oluşturulan BİGGDEGA gibi girişimciliğe dair farklı çalışmalar da yürütülmektedir.

Çalışmalarımız “ön kuluçka”, “kuluçka” ve “şirketleşme” gibi üç ana başlıkta ifade edilebilmektedir. Bu hizmetler DEGA, DETTO, DEPARK, İdeaLab’da hayata geçirilmektedir.