İhtiyaç Analizi

Uzmanlarımız, firmanızın kurumsal gelişimini sağlamak ve bu gelişimi sürekli hale getirmek için üretim ve Ar-Ge süreçlerinde karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek giderilmesi için uygun çözüm yolları bulmaktadır. Tespit edilen ihtiyacın türüne göre farklı yol haritaları geliştirilerek çözüm süreçleri planlanmaktadır.

Kendini Tanıma (SWOT Analizi)

Firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, vb. iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği, firmanın mevcut konumunun net şekilde ortaya konulmasını sağlayan analizler yapılmaktadır. Bu çalışma ile firmanın teknik yapısı, güçlü ve zayıf yönleri, olumlu-olumsuz kapasitesi ve performansı belirlenerek firmanın kendini daha iyi tanıması sağlanmaktadır. Bu sayede firmanın yetkinliklerine uygun çözüm önerileri ve fikirler geliştirilmektedir.

Fikrin Değerlendirilmesi ve Olgunlaştırılması

İhtiyaca yönelik geliştirilen fikirler; teknik yapılabilirlik, yenilik, firmanın Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği gibi özellikleri bakımından konunun uzmanı akademisyenler tarafından değerlendirilmektedir. Yeni fikirlerinizin “zaman, fayda, maliyet ve ticari değer” yönünden istenen olgunluğa ulaşmasında akademik destek sağlanmaktadır.

Araştırma Öncesi Patent ve Yenilik Taraması

Henüz fikir aşamasındayken yapılacak olan patent ve yenilik araştırması ile; zaten var olanı yeniden keşfetme yönünde gereksiz zaman, işgücü ve Ar-Ge maliyetlerinin önüne geçilmektedir. Öte yandan patentli teknolojilerdeki hukuki riskin tespiti, yapılması öngörülen yeniliklerin patentle koruma altına alınıp alınamayacağının, korunan bir fikrin nasıl geliştirilebileceğinin tespiti ve problem çözümünün hızlandırılması sağlanmaktadır.