Girişimcilik Eğitimleri

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin iş planı hazırlamalarını sağlayarak başarılı ve sürdürülebilir şirketlerin kurulmasına destek olmak amacıyla DETTO; DEGA, KOSGEB ve diğer kurum ve kuruluşlar (TÜBİTAK, bakanlıklar, üniversiteler vb.) tarafından Ar-Ge çalışmaları ve ticarileşmeye yönelik eğitimler sağlamaktadır.

Şirketleşme Mentor Desteği

İş fikrinin olgunlaştırılması ve iş planı oluşturulması aşamaları sonrasında yaratıcı fikrin katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi ve piyasada ticarileştirilmesi noktasında girişimcilere destek sağlamaktadır.

Proje Yarışmaları ve Pazarları

Proje pazarları, sektörün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin teşvik edilmesini, Ar-Ge ve proje hazırlama bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla girişimci adaylarına destek olmaktadır. Öncelikle DEGA programına devam eden/mezun olan girişimci adayları olmak üzere tüm girişimcilerin katılımıyla düzenlenen proje pazarları ve yarışmaları, girişimcilerin yatırımcılar ile buluşmalarını sağlamaya hizmet etmektedir.

Yatırımcı Görüşmeleri

Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için yatırımcılar ile bir araya gelerek görüşmesi sağlanmaktadır. Bu ortamda, girişimcilere şirket kurmak ve şirketi büyütmek için gerekli olan yatırımın sağlanması konusunda yatırımcı sunumları (pitching) yapılmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Ağlara Erişim

DEÜ, DEPARK ve DETTO’nun dahil olduğu ulusal ve uluslararası ağlara erişim ile yurtiçi / yurtdışı fuarlar, yurtiçi / yurtdışı melek yatırımcılar gibi mekanizmalar harekete geçirilmektedir.

Girişim Sermayesi Desteği

Yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan girişimcilerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasına yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

Ofis Alanı (DEPARK)

Yenilikçi ve yaratıcı bir fikrin teknoloji tabanlı bir ürüne veya toplumsal faydaya dönüşerek ticarileşebilmesinde ve girişimcilik çerçevesinde fikirlerin ve şirketlerin hayata geçirilmesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi için DEPARK bünyesinde gerekli ofis desteği sağlanmaktadır.