Öğrenciler DETTO uzmanları ile;

  • Projelerine dair fikri haklarını nasıl koruyabilecekleri ve
  • Patent ve faydalı model başvurularını nasıl yapabilecekleri hakkında bilgi edinerek,
  • Projelerini ödüllü yarışmalara katılarak nasıl sunabileceklerine dair danışmanlık desteği alabilirler.
  • Ar-Ge proje destek program çağrıları hakkında bilgi edinebilir, Proje döngüsü eğitimleri, proje yönetimi danışmanlığı desteklerinden yararlanabilirler.
  • Sanayi-Araştırmacı desteği ile tezlerinin sektörün ihtiyaç duyduğu alanda yaparak iş bulma imkanlarını artırabilirler.
  • Ayrıca girişimcilik konusunda farkındalık yaratma eğitimleri alabilir,
  • İş fikirlerinin finansmanı için yatırımcılar ile buluşma konularında birlikte çalışabilirler.