DEGA (Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi)

Girişimcilere ve ön kuluçkalara yönelik hizmetler verir.

İş Planı Oluşturma Eğitimleri: İş fikrinin oluşturulmasında ve bu iş fikrinin geliştirilmesinde çeşitli destekleyici sistemler vardır. Bunlar, DEGA ve DEGA tarafından yürütülen 1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı ve Bireysel Genç Girişim (BİGG) programıdır. Bu programlar, girişimcilerin yenilikçi ve yaratıcı fikirler geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda girişimcilik eğitimi, yaratıcı düşünme tekniği, iş modeli geliştirme, iş planı hazırlama, pazarlama, yenilik yönetim eğitimi, sunum becerileri eğitimi gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır.

Başlangıç Mentor Desteği: İş fikrinin olgunlaştırılmasında ve iş planı hazırlama aşamalarında sağlanan hizmetlerdir. Yaratıcı fikirlerin katma değerli ürüne dönüşmesinde önemli katkılar sunar.

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)

Danışmanlık Desteği: Hukuki, finansal, idari, fikri varlıkların yönetimi ve proje yönetimi gibi hizmetler verilmektedir.

Finansal destek açısından, iş fikirlerinin veya projelerin yaşama geçirilip, sürdürülebilir işletmeler haline gelebilmesi amacıyla ve/veya mevcut iş fikrinin veya projenin teknolojik tabanlı üretime ve toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir ürün ve hizmete dönüştürülmesine yönelik uygun fonlara erişim sağlanmaktadır.

Fikri varlıkların yönetimi açısından, iş fikirlerinin ortaya çıkması ve/veya uygulanması sonucu oluşan çıktıların korunmasına yönelik bilgi ve hizmetler verilmektedir. Çıktıların tescil edilmesi konusunda dosya hazırlanması, başvuru takibi yapılması, tescillenen çıktının ticarileşme yol haritasının belirlenmesi ve gerektiğinde uzman çözüm ortağı desteğinin alınması sağlanmaktadır.

Proje yönetimi açısından, proje fikirleri DETTO uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Gerektiğinde projenin teknolojik altyapısının ve teknik yeterliliğinin doğrulanması için doğru araştırmacı ile buluşma sağlanmaktadır. Ayrıca, her girişimcinin kendi yapısına uygun esnek bir bakış açısıyla; birçok farklı ulusal ve uluslararası destek programına (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Bakanlıklar, vb.) erişime, gerekli durumda ortak bulunmasına, yenilikçi Ar-Ge stratejilerinin oluşturulmasına, proje dosyasının onay makamının mevzuatına uygun olarak hazırlanıp başvurunun yapılmasına ve paydaşlar arasındaki sözleşme yönetimine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir (Ayrıntılı bilgi için DETTO Broşürüne bakınız).

Fikir Atölyesi (Idealab, Fablab)

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimcilik farkındalığını arttırmak için genç beyinlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmesi kolaylaştırılmaktadır. Başka bir deyişle, Idealab, Fablab gibi fikir atölyeleri, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin fikirlere dönüşmesine hizmet etmektedir.

Ortak Çalışma Alanı (DEPARK)

Girişimcilik konusunda farkındalığın arttırılması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yenilikçi, yaratıcı fikirlerin projelendirilerek farklı disiplinler arasında etkileşimin oluşması sağlanmaktadır. Ayrıca, fikir ve projelerin olgunlaşarak hayata geçirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenlenen bilgi günleri, seminer, toplantı ve eğitimler için çeşitli çalışma alanları sunulmaktadır.

Girişimcilik Eğitimleri: Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin iş planı hazırlamalarını sağlayarak başarılı ve sürdürülebilir şirketlerin kurulmasına destek olmak amacıyla DETTO; DEGA, KOSGEB ve diğer kurum ve kuruluşlar (TÜBİTAK, bakanlıklar, üniversiteler vb.) tarafından Ar-Ge çalışmaları ve ticarileşmeye yönelik eğitimler sağlamaktadır.

Şirketleşme Mentor Desteği

İş fikrinin olgunlaştırılması ve iş planı oluşturulması aşamaları sonrasında yaratıcı fikrin katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi ve piyasada ticarileştirilmesi noktasında girişimcilere destek sağlamaktadır.