Değerli Sanayicimiz,

DETTO olarak biz, Türkiye ekonomisinin sizler sayesinde geliştiğinin ve büyüdüğünün farkındayız. Aynı zamanda, bunun en önemli unsurunun da Teknolojik ilerleme ve Ar-Ge çalışmaları olduğunu biliyoruz.

Teknolojik gelişime ayak uydurma, zaman kısıtı, küreselleşme eğilimi ve artan piyasa baskısı gibi faktörler; firmaları, piyasa taleplerini hızlı ve etkili bir biçimde karşılamak üzere yeni yollar aramaya zorlamaktadır. Bu rekabetçi ortamda başarılı olmak; bilgi, yetenek, deneyim ve perspektife sahip insanların birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

Bu zorlu yolda, siz değerli paydaşlarımızın iş geliştirme, Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetlerinde kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı olmak ekibimizin temel görevleridir.

Siz sanayicilerimizi yerinde ziyaret ediyor, taleplerinizve sorunlarınızı dinliyor, mevcut kalıpların dışında ve rekabet üstünlüğüne sahip çözümler geliştirebilmek için akademik bilgiyi sanayi ile buluşturuyoruz.

  • Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek,
  • Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,
  • Yeni ürün geliştirmek,
  • Mevcut üretiminizde maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,
  • Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),
  • Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek

faaliyetlerinden herhangi birini yapıyor veya yapmayı düşünüyorsanız, hangi sektörde olursanız olun, DETTO ile buluşmanın tam zamanı…

Başlıca hizmetlerimizi üç ana grupta ifade etmek mümkündür. Bunlar “iş geliştirme”, “Ar-Ge süreci”, “ticarileştirme” başlıkları altında belirtilmiştir.