Proje Yarışmaları ve Pazarları

Proje pazarları, sektörün ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin teşvik edilmesini, Ar-Ge ve proje hazırlama bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla girişimci adaylarına destek olmaktadır. Öncelikle DEGA programına devam eden/mezun olan girişimci adayları olmak üzere tüm girişimcilerin katılımıyla düzenlenen proje pazarları ve yarışmaları, girişimcilerin yatırımcılar ile buluşmalarını sağlamaya hizmet etmektedir.

Yatırımcı Görüşmeleri

Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için yatırımcılar ile bir araya gelerek görüşmesi sağlanmaktadır. Bu ortamda, girişimcilere şirket kurmak ve şirketi büyütmek için gerekli olan yatırımın sağlanması konusunda yatırımcı sunumları (pitching) yapılmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Ağlara Erişim

DEÜ, DEPARK ve DETTO’nun dahil olduğu ulusal ve uluslararası ağlara erişim ile yurtiçi / yurtdışı fuarlar, yurtiçi / yurtdışı melek yatırımcılar gibi mekanizmalar harekete geçirilmektedir.

Girişim Sermayesi Desteği

Yenilikçi ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan girişimcilerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasına yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

Şirketleşme Eğitimleri

Ulusal ve uluslararası anlamda şirketlerin büyümesini sağlamak için şirket kurulum süreçleri, kuluçka programlarının şirketleşme sürecindeki faydaları ve ticarileştirme gibi konularda eğitimler verilmektedir.

Markalaşma Mentor Desteği

Pazarın küreselleşmesi ile birlikte ürünler arasında farklılıkların azalması ve buna bağlı olarak şirketlerin birbiriyle rekabet etmesi sonucunda şirketlerin değer yaratması ve kendini farklılaştırması konusunda “marka” etkili bir yoldur. Bu anlamda, şirketlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında markalaşma eğitimi destekleri sunulmaktadır.

Ofis Alanı (DEPARK)

Yenilikçi ve yaratıcı bir fikrin teknoloji tabanlı bir ürüne veya toplumsal faydaya dönüşerek ticarileşebilmesinde ve girişimcilik çerçevesinde fikirlerin ve şirketlerin hayata geçirilmesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi için DEPARK bünyesinde gerekli ofis desteği sağlanmaktadır.

Melek Yatırımcı Desteği

Melek yatırımcılar tarafından yeni oluşan şirketlere (start-up) kuruluş aşamasında bilgi ve finansman desteği sağlanmaktadır. Başka bir deyişle, potansiyeli yüksek olan projelerin geliştirilmesine ve katma değer yaratılmasına destek olunmakta ve danışmanlık yapılmaktadır. Melek yatırımcılar, projelerin hayat bulmasında yatırım desteği sağlamanın yanı sıra girişimcilere mentor desteği de vermektedir.

Risk Sermayesi Desteği

Yenilikçi ve yaratıcı fikirlere sahip olup büyümek isteyen girişimcilerin finansal kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitli destekler sunulmaktadır. Bir iş fikrinin oluşması aşamasından olgunlaşma ve şirketleşme aşamasına kadar olan süreçte girişimcilere yatırım desteği aranmaktadır.